Školné

Program "COMFORT": 530 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka  a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "MORNING TIME": 385 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 12:30 hod.

Program "12": 350 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť 12 vybraných dni v mesiaci čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "16": 450 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť 16 vybraných dni v mesiaci čase od 7:30 - 17:30 hod.

 

Platnosť cenníka od 27.7.2019