Školné

Program "COMFORT": 530 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "FLEXIBILITY": 490 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 9:00 - 16:00 hod.

Program "MORNING TIME": 370 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 12:30 hod.

Program "12": 330 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť 12 vybraných dni v mesiaci čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "16": 430 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

Vzdelávanie a starostlivosť 16 vybraných dni v mesiaci čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "LITTLE SPORT SOUL": pre záujemcov o hodiny Tenisovej prípravy navyše Academy programu

790 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých Academy aktivít

2xtýždenne hodiny Tenisovej prípravy v mini skupine /2-3 detičky/, ktorá je vhodná pre tréning detí v tomto vekovom období

 

3xtýždenne hodiny Športovo-tenisovej prípravy v rámci Academy programu

 

Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.

 

Program "LITTLE SPORT SOUL je vhodný pre deti od 4,5 do 7 rokov.

V prípade dlhodobej neprítomnosti

Poplatok je pri programoch "Comfort, Flexibility a Little Sport Soul" krátený v prípade dlhšej neprítomnosti /viac ako 10 pracovných dní v mesiaci/ a to vo výške 15% zo zmluvnej ceny.

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Platnosť cenníka od 1.1.2019