Team of "Raketka"

PaedDr. Mária Kmotríková, MBA

Managing Director

Deti sú "čarovné bytosti" s veľkou dávkou spontánnosti a úprimnosti, a aj preto som sa primárne rozhodla venovať štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po niekoľko ročnom pôsobení ako pedagóg, ďalšieho smeru štúdia v oblasti marketingovej komunikácie, managementu a leadershipu, niekoľkoročných skúsenostiach vo firemnej sfére ako manager a skúseností nadobudnutých z pôsobenia ako pedagóg na Pedagogickej akadémii som sa rozhodla uplatniť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti vo vedení a v budovaní vysokej kvality Anglicko-športovej Predškolskej akadémie "Raketka".


Mgr. Zuzana Hnatkovičová

Education leader and room leader. Coordinator of daily activities.

Som kvalifikovaný pedagóg v odbore Predškolská pedagogika. Snažím sa u detí rozvíjať hru, ktorá v ich živote predstavuje najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov, skúsenosti. Počas štúdia na vysokej škole som sa venovala hydrokinezioterapii, predplaveckému výcviku detí v predškolskom veku. V škôlke Raketka sa snažím naplniť priaznivú výchovno – vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou a tiež pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa. Teším sa z každého pokroku, úspechu detí v Raketke.


Mgr. Simona Görögová

English teacher

Som absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Anglický jazyk a anglofónne kultúry. Pri práci a komunikácii s detičkami využívame počas celého dňa anglický jazyk. Angličtinu sa snažím detičkám vštepovať hravou formou pri edukácii, rôznych tvorivých aktivitách, ako aj počas bežných každodenných situácií. Snažím sa docieliť to, aby detičky vnímali anglický jazyk ako prirodzenú súčasť každodenného života počas pobytu v škôlke.


Eva Kováčová

Teacher

Pri práci s deťmi sa zameriavam najmä na tvorivé aktivity, ktoré sú výbornou činnosťou hlavne pre rozvoj jemnej motoriky a v neposlednom rade fantázie. Okrem toho, že sa deti pri tvorení veľa naučia, vždy si spolu užívame veľa zábavy a radosti so spoločne strávených chvíľ.


Bc. Ivana Hudecová

Teacher assistant

Ako lektorka angličtiny s psychologickým vzdelaním sa snažím deťom umožniť zdravý rozvoj v bilingválnom prostredí. Výber aktivít aj prístup k deťom prispôsobujem ich osobnosti a kognitívnym, sociálnym a motorickým schopnostiam. Deti objavujú svet bez predsudkov, a to sa v nich snažím plne podporiť. Treba ich učiť ako myslieť, nie čo si myslieť.


Kvetka Ivičičová

A person in charge of food and meals

Úsmev mi neschádza z tváre, lebo vidieť deti ako napredujú ma napĺňa radosťou a to nielen v stravovaní, ktorého výdaj mám na zreteli.


Mgr. Rudolf Horváth

Športovo-tenisová príprava našich detí prebieha pod supervíziou Reprezentačného trénera mládeže p.Rudolfa Horvátha. "Predškolská" skupiny detí pracuje priamo pod jeho vedením.


Daniel Kuruc

Sport/tenis trainer

Keďže som sa narodil v rodine športových reprezentantov, k športu som mal už od detstva veľmi blízko, čo ma nasledovne ovplyvnilo aj pri budovaní mojej profesnej kariéry - už vo svojom detstve som mal víziu stať sa športovým trénerom. Už ako 8-ročný som začal hrávať závodné turnaje v rámci Slovenska, zúčastňoval som sa všetkých malých, veľkých a majstrovských turnajov. Do svojich štrnástich rokov som hrával aj slovenskú ligu vo všetkých vekových kategóriách a neskôr som začal závodne hrávať aj celosvetové turnaje ako ETA, ITF. Práci trénera som sa začal venovať relatívne skoro, už ako osemnásť ročný som hrával ako sparing, neskôr ako tréner Juniorov. Svoju trénerskú prax som naďalej rozširoval v športových kluboch a akadémiách ako: Grand Tennis club, Hoffman tennis academy, NTC, Slovan, Slavia Agrofert, Slavia Pravnik BA.


Lukáš Smoľák

Sport/tenis trainer