Tím "Raketka"

PaedDr. Mária Kmotríková, MBA

Managing Director

Deti sú "čarovné bytosti" s veľkou dávkou spontánnosti a úprimnosti, a aj preto som sa primárne rozhodla venovať štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po niekoľko ročnom pôsobení ako pedagóg, ďalšieho smeru štúdia v oblasti marketingovej komunikácie, managementu a leadershipu, niekoľkoročných skúsenostiach vo firemnej sfére ako manager a skúseností nadobudnutých z pôsobenia ako pedagóg na Pedagogickej akadémii som sa rozhodla uplatniť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti vo vedení a v budovaní vysokej kvality Anglicko-športovej Predškolskej akadémie "Raketka".


Mgr. Dáša Čúzyová

Zástupca riaditeľa, špeciálny pedagóg, logopéd, pedagóg pre primárne vzdelávanie


Bc. Veronika Feniková

Špeciálny pedagóg


Silvia Gratzerová

Asistent pedagóga, stravovanie


Laura Šrobárová

Asistent pedagóga, pohybová príprava


Mgr. Rudolf Horváth

Športovo-tenisová príprava našich detí prebieha pod supervíziou Reprezentačného trénera mládeže p.Rudolfa Horvátha.


Daniel Kuruc

Sport/tenis trainer

Keďže som sa narodil v rodine športových reprezentantov, k športu som mal už od detstva veľmi blízko, čo ma nasledovne ovplyvnilo aj pri budovaní mojej profesnej kariéry - už vo svojom detstve som mal víziu stať sa športovým trénerom. Už ako 8-ročný som začal hrávať závodné turnaje v rámci Slovenska, zúčastňoval som sa všetkých malých, veľkých a majstrovských turnajov. Do svojich štrnástich rokov som hrával aj slovenskú ligu vo všetkých vekových kategóriách a neskôr som začal závodne hrávať aj celosvetové turnaje ako ETA, ITF. Práci trénera som sa začal venovať relatívne skoro, už ako osemnásť ročný som hrával ako sparing, neskôr ako tréner Juniorov. Svoju trénerskú prax som naďalej rozširoval v športových kluboch a akadémiách ako: Grand Tennis club, Hoffman tennis academy, NTC, Slovan, Slavia Agrofert, Slavia Pravnik BA.


Lukáš Smoľák

Sport/tenis trainer