ANGLICKO-ŠPORTOVÁ PREDŠKOLSKÁ AKADÉMIA

"Raketka"

História Raketky sa píše už od roku 1995, kedy na Slovensku vznikla ako 1.súkromná škôlka, v tom čase s názvom "Twistík". V roku 2004 sa škôlka presťahovala do priestorov Národného tenisového centra a na základe upriamenia pozornosti na športové aktivity sa názov premenoval na "Raketka".

Od leta 2017 sa škôlka na základe celkovej revitalizácie a vysokého štandardu vo vzdelávaní vyprofilovala do ANGLICKO-ŠPORTOVEJ PREDŠKOLSKEJ AKADÉMIE, ktorej cieľom je  vytvárenie bilingválneho anglicko-slovenského harmonického prostredia s individuálnym prístupom, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej stravy a športových aktivít.

Anglicko-športová predškolská akadémia Raketka sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 3 - 6 rokov vrátane nadštandardnej Predškolskej prípravy.

Priority Anglicko-športovej Predškolskej akadémie

rozvoj anglického jazyka v bilingválnom prostredí

športovo-tenisová príprava

kreatívne činnosti, tvorivé dielničky

pestrá paleta edukačných činností

individuálny prístup s dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka a budovanie zdravej sebadôvery vo svoje schopnosti

profesionálny a individuálny prístup pedagógov

pedagogická diagnostika pokrokov a potrieb dieťatka

moderné pedagogické metódy

denne čestvé ovocie

kvalitné zariadenie, didaktický materiál a didaktické hračky

Priestory

Anglicko-športová Predškolská akadémia Raketka sa nachádza v priestoroch Národného tenisového centra, v ktorom prebieha aj športovo-tenisová príprava detí.

Rozsiahle priestory predškolskej akadémie Raketka dávajú možnosť pracovať s detičkami v priestore open space a taktiež zároveň umožňujú rozdelenie priestoru na niekoľko samostatných vzdelávacích častí, čo je dôležité najmä pre rozdelenie detičiek do vekových skupín pri edukačných aktivitách a krúžkových činnostiach.

Rodičia majú pri dovoze a odvoze detí možnosť komfortného bezplatného parkovania priamo v garáži budovy.

V rámci spolupráce s Visage ARRIA Studio, sídliacom taktiež v Národnom tenisovom centre, majú detičky a rodičia z Raketky ako benefit možnosť uplatniť zľavy do výšky 30% na vybrané služby.