Bilingválno-športová škôlka

Škôlka Raketka

anglicko-slovenské prostredie

športové aktivity

profesionálna starostlivosť

Aktivity škôlky

Športovo-tenisová príprava

Tanečný krúžok s lektorkou

Hudobná výchova

Hocus Lotus angličtina

Canisterapia