Kto sme

V našej súkromnej škôlke sa staráme o deti vo veku od 2 do 6 rokov, a to už od roku 2004.  Naším hlavným cieľom je naučiť deti plynule hovoriť po anglicky, čo zabezpečujeme formou celodennej výučby. 

Počas celého dňa učiteľka priamo v angličtine vysvetľuje význam zvukov a slov, ktoré už sú pre dieťa známe, a to formou pohybu, hier, výtvarných aktivít či písania. Takýmto spôsobom sa dieťa vie sústrediť, učí sa rýchlo, jednoducho a učivo si aj lepšie zapamätá. Jednotlivé slová a frázy si spája s konkrétnym zážitkom, a tým si ich ukladá do dlhodobej pamäte.

Zároveň sa systematicky venujeme športu, pričom sa snažíme deti už od útleho detstva vychovávať k zdravému spôsobu života.

Spolupráca so SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

- špeciálna a individuálna príprava predškolákov so zameraním na nadané deti
- kontinuálna kooperácia s renomovanou detskou psychologičkou
- www.1sg.sk