Bilingválno-športová škôlka Raketka

Škôlka Raketka sa už od roku 2004 venuje vzdelávaniu a výchove detí vo veku od 2-6 rokov.

Cieľom je vytvárať podnetné bilingválne anglicko-slovenské prostredie s dôrazom na rozvoj anglického jazyka a vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom športových aktivít.


Prioritou škôlky Raketka je profesionálna pedagogická starostlivosť zabezpečená kvalitným personálom so vzdelaním a praxou v pedagogickej oblasti, vytváranie prostredia, v ktorom sa deti cítia dobre a bezpečne a tešia sa na každý nový deň v škôlke.


Šlka Raketka sa nachádza v priestoroch Národného tenisového centra, v ktorého športových priestoroch prebieha aj športovo-tenisová príprava pre deti.

Rodičia majú pri dovoze a odvoze detí možnosť komfortného bezplatného parkovania priamo v garáži budovy.